சுகாதார

சுகாதார

ஆரோக்கியம் விரும்பாதது - முதிர்ந்த வயதில் செல்ல சிறந்ததா? எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, நம்மில் பெரும்பாலானோருக்கு வயது அதிகம். பயணமும் செயல்பாடுகளும் வழக்கமாக பட்டியல் பட்டியல் மேலே உள்ளன. அதன்படி, உங்கள் ஆரோக்கியம் மற்றும் உடற்பயிற்சி போன்றவற்றை நீண்ட காலமாக பராமரிக்க நீங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும்.

மருத்துவம் - தோல் கிரீம் வண்டுல்பே

Wundsalben

காயங்கள் அல்லது காயங்கள், மருத்துவர் மற்றும் நோயாளி ஆகியவற்றைப் பொறுத்து பயன்பாடு மற்றும் பகுதிகள் பகுதிகள் ...